USB Wifi Yealink WF50

11 Tháng Mười, 2019 Vu Thuy Linh 0

Yealink WF50 là một USB Wi-Fi thế hệ tiếp theo của Yealink được thiết kế để cho phép người dùng chọn kết nối với mạng […]